Restaurant hero image

Sakada Japanese Steak House

120 San Marcos Ave, Saint Augustine, FL 32084

Sakada Japanese Steak House - Saint Augustine, FL

120 San Marcos Ave, Saint Augustine, FL 32084 Call us today: (904) 819-5857